form
vyhledavani


11.3.2011 Diskuze na téma Evropská občanská iniciativa

Tématem setkání je tentokrát Evropská občanská iniciativa. Na základě této iniciativy, kterou jako novinku zavádí Lisabonská smlouva, bude moci nejméně milion občanů z alespoň jedné čtvrtiny členských států EU Evropskou komisi vyzývat, aby předkládala legislativní návrhy v oblastech spadajících do jejích pravomocí.

ilustrative images

V každém z těchto členských států bude požadovaný minimální počet podpisů vypočítán tak, že se vynásobí počet poslanců Evropského parlamentu z dané země koeficientem 750. Minimální věkovou hranicí podepsaných osob bude věk, od kterého mají občané právo volit ve volbách do Evropského parlamentu.
Mezi jiným se kulatý stůl bude věnovat otázkám jako: Vliv občana na rozhodování v EU? Občanská iniciativa a demokratický deficit? Její přínosy a rizika? Způsoby získávání podpory na národní úrovni i napříč členskými zeměmi? Podpora a součinnost národních orgánů?

Datum a místo:
11. 3. 2011, od 15:00, Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

Účastníci:
Jan Michal - vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR
Jiří Kubíček - vedoucí Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR
Olga Sehnalová - poslankyně Evropského parlamentu, stínovká zpravodajka pro Občanskou inicitaivu
Miroslav Škaloud - senátor ČR a místopředseda výboru pro záležitosti EU
Lenka Pítrová - ředitelka Odboru koncepčního a instituciálního, Úřad vlády ČR pro Evropské záležitosti
Michal Tomášek - vedoucí katedry Evropského práva Právnické fakulty UK
Čestmír Hrdinka - výkonný ředitel pobočky Greenpeace ČR
Vojtěch Bednář - Avemedia, odborník na vztah mezi politikou a médii
Karel Škácha - moderátor, Analytické centrum


 
© 2006-2011 Analytické centrum s.r.o., All Rights Reserved.
Vytvořeno ve spolupráci Adineo s.r.o. & Bytegang Project