form
vyhledavani


Výzkum AC: „Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora?“

Analytické centrum s.r.o. provedlo ve dnech 29. 9. až 3. 10. 2014 na reprezentativním vzorku průzkum názorů obyvatel Prahy na to, který z 19 lídrů stran a koalic, kandidujících do zastupitelstva Hl. m. Praha, by podle jejich názoru byl nejlepším primátorem.

Bylo provedeno celkem 1025 face-to-face („F2F") rozhovorů na území celé Prahy. Sběr dat byl proveden metodou PAPI, tj. prostřednictvím osobního dotazování vyškolených tazatelů, kteří odpovědi zaznamenávali do papírových dotazníků. Dotázáni byli na základě standardních kvótních znaků pouze obyvatelé Prahy s volebním právem, ovšem bez ohledu na to, zda se chystají nebo nechystají zúčastnit nadcházejících komunálních voleb. Z výsledků šetření tedy nelze vyvozovat jakékoliv závěry ohledně potenciální distribuce hlasů v reálných komunálních volbách: výzkum je pouze informací o tom, který z politiků, nabízených jednotlivými stranami jako kandidát na primátora, je v daný okamžik vnímán Pražany jako nejlepší možný budoucí nejvyšší představitel města.

Primator Praha 2014 [461.61kB]


 
© 2006-2011 Analytické centrum s.r.o., All Rights Reserved.
Vytvořeno ve spolupráci Adineo s.r.o. & Bytegang Project