form
vyhledavani


 

Event management

Jako součást poskytovaných služeb v oblasti Public Relation, nabízíme organizování konferencí a dalších událostí. Vždy vidíme konkrétní důvod pořádané akce, analyzujeme náklady s efekty, navrhujeme časové harmonogramy osobních setkání. Profesionálně reagujeme na různé formy prezentace, realizovanou akci medializujeme a vyhodnocujeme. Zkušenosti s veřejnou správou země využívá Analytické centrum při sestavování politických kampaní jednotlivců nebo politických stran. Servis zahrnuje jak setkání s voliči, tak celoplošnou kampaň.

Organizujeme například:

Europinion

Konference Europinion jsou veřejné diskuze odborníků s hlavními představiteli parlamentních politických stran, kteří se zabývají danou problematikou. Cílem je informovat o realizovaných krocích našich zvolených zástupců, o aktuálním dění či o připravovaných programech. Tyto prezentace následně kriticky hodnotí expertní komise složená z odborníků a novinářů. Tento diskuzní prostor je zároveň využit k uplatnění názorů a připomínek širšího pléna, které má rovněž možnost klást otázky hlavním panelistům.

Kulaté stoly

Projekt reaguje na snahu Zastoupení Evropské komise v Praze a Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR prezentovat české odborné i laické veřejnosti komunikační priority a aktuální témata na evropské politické scéně. Záměrem projektu je nejen přispět ke zvýšení informovanosti o aktuálních komunikačních prioritách, ale i obecná podpora celospolečenské debaty o evropských otázkách, a to skrze sérii debatních setkání.
Konference Europinion patří mezi často citované zdroje informací.
AC Konferenční servis nabízí kompletní realizaci konferenčních služeb, od obsahové po administrativní část, včetně zajištění mediální podpory apod.


 
© 2006-2011 Analytické centrum s.r.o., All Rights Reserved.
Vytvořeno ve spolupráci Adineo s.r.o. & Bytegang Project