form
vyhledavani


 

Media Relations

K dosažení svých cílů a záměrů a k udržení dlouhodobé existence společnosti je nezbytná dostatečná veřejná podpora. Úroveň této podpory závisí na dobrém jménu klienta a přiznanému společenskému přínosu. Analytické centrum buduje a udržuje efektivní vztahy s veřejností. Na veřejnost nahlížíme jako na systém tvořený státními institucemi, médii, podnikatelskými a průmyslovými subjekty, spotřebiteli, zájmovými skupinami, odbory, obchodními komorami, investory atd.. Tyto vztahy dokážeme formovat a zároveň efektivně nakládat s vynaloženými prostředky.


 
© 2006-2011 Analytické centrum s.r.o., All Rights Reserved.
Vytvořeno ve spolupráci Adineo s.r.o. & Bytegang Project